dag 2 - 22 mei

Dit bericht is geplaatst op 22-05-2020

Overdenking

Luister de overdenking in de audio.

 

Mattheüs 6:9-13

9 Bid daarom dit gebed:
Onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen. 10 Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het eten dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden, zoals wij anderen hun schulden vergeven. 13 Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de duivel.

 

Lucas 11:1-4

1 Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij daarmee ophield, kwam een van zijn leerlingen bij Hem en vroeg: ‘Here, wilt U ons leren bidden? Johannes de Doper heeft het zijn leerlingen ook geleerd.’ 2 Jezus zei: ‘Als u bidt, zeg dan:
“Onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen. 3 Laat uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag opnieuw het voedsel dat wij nodig hebben. 4 Vergeef ons onze zonden, want wij vergeven ook de mensen die ons iets hebben aangedaan, en breng ons niet in beproeving.” ’

 

Mattheüs 6:5-8

5 Nu iets over het bidden. Wees niet zoals de schijnheiligen: die bidden zo dat iedereen het kan horen en zien, op de hoek van de straat en in de synagoge. Zij hebben hun beloning al. 6 Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen. 7 En wees bij het bidden niet langdradig en gebruik geen zinloze woorden, zoals de andere volken doen. Want die denken dat hun gebeden worden verhoord als zij veel woorden gebruiken. 8 Doe niet zoals zij. Bedenk dat uw Vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u Hem erom vraagt!

 

Gebedspunten:

  • Bid het 'Onze Vader' en bedenk dan dat dit precies het gebed is dat Jezus jou deze dag wil leren. 
  • Bid, als je wilt, het ‘Onze Vader’  eens met je eigen woorden en schrijf dat gebed uit.

P.S. Op verschillende momenten of misschien wel 1 uur bidden. Het is ons verlangen dat er 10 dagen lang, 24/7 gebeden wordt. Bid je met ons mee? Klik hier om  je in te schrijven.. Als je je gebeds- en dankpunten, je verlangen of iets wat je van God denkt te hebben ontvangen wilt delen ga dan naar onze gebedsmuur (klik hier)